Oferujemy szeroki wachlarz usług począwszy od prowadzenia księgowości firmowej po sprawy kadrowe oraz oferujemy doradztwo podatkowe.

Księgi rachunkowe

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach handlowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT-UE
 • obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT, CIT
 • sporządzanie zeznań rocznych CIT-8 wraz z załącznikami
 • Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałych struktur JPK

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • ewidencjonowanie dokumentów w książce przychodów i rozchodów
 • obliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L wraz z załącznikami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • rozliczanie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT-UE
 • Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałych struktur JPK

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • obliczanie miesięcznych/kwartalnych kwot ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • sporządzanie zeznania rocznego PIT-28 wraz z załącznikami
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Obsługa JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałych struktur JPK

Kadry i płace, ZUS

 • przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy
 • zakładanie i prowadzenie teczek pracowniczych
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS-u
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • rozliczenia pracownicze
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • sporządzanie informacji rocznych pracowników PIT-11
 • sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS za pracodawców i pracowników
 • przesyłanie informacji do ZUS drogą elektroniczną w programie PŁATNIK

Sprawozdania finansowe

 • sporządzanie kompletnych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do banków, firm leasingowych, itp.
 • sporządzanie analiz i prognoz finansowych do celów dotacyjnych, kredytowych, itp.

Pozostałe usługi

 • pomoc przy pisaniu wniosków i rozliczaniu dotacji unijnych, dotacji z Urzędów Pracy, dotacji z budżetu samorządów itd.
 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu/rejestracji nowej firmy
 • przygotowywanie sprawozdań do GUS
 • przygotowywanie dokumentów do PFRON
 • sporządzanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i składki ZUS
 • możliwość pracy zdalnej i w siedzibie klienta